Aktualności Aktualności

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Przasnysz to jedno z 32 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Położone jest  w północnej części województwa mazowieckiego, na terenie trzech powiatów: przasnyskiego, mławskiego i ciechanowskiego. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną obszar Nadleśnictwa znajduje się w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej w Dzielnicy 1 Północno-Mazowieckiej.

Nadleśnictwo Przasnysz od 2012 r. jest jednoobrębowe (obręb leśny Przasnysz).

W skład Nadleśnictwa wchodzi 13 leśnictw:

1.    Jarzynny Kierz

2.    Lipowiec

3.    Duczymin

4.    Grabowo

5.    Dzierzgowo

6.    Grudusk

7.    Rycice

8.    Jednorożec

9.    Lipa

10. Przejmy

11. Krzynowłoga Mała

12. Przasnysz

13. Szkółka Karwacz

 

Ogólna charakterystyka:

  • Grunty własności Skarbu Państwa  - 16 465,46 ha
  • Lasy stanowią – 16 191,10 ha, tj. 98% 
  • Lasy niepaństwowe  - 12 655,65 ha
  • Lesistość ok. 29%
  • 324 kompleksy leśne, w tym dwa główne kompleksy leśne stanowią 61% powierzchni
  • Średni wiek drzewostanów - 58 lat

Rzeźba terenu:

Obszar Nadleśnictwa Przasnysz charakteryzuje się występowaniem rzeźby młodo glacjalnej ukształtowanej w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Decydujący wpływ na morfologię terenu Nadleśnictwa miała faza północnomazowiecka tego zlodowacenia. W późniejszych okresach na utwory glacjalne nałożone zostały formy fluwialne ostatniego interglacjału.  Całość ulegała przekształceniom w wyniku procesów postglacjalnych – denudacji, akumulacji eolicznej oraz erozji i akumulacji holoceńskiej. Występujące obecnie na obszarze Nadleśnictwa Przasnysz formy fizjograficzne stanowią: moreny (moreny czołowe – Góry Dębowe, Morena Rzęgnowska, morena Zbrochowska, morena Krzynowłogi, moreny pierścieniowe – występujące na terenie Leśnictwa Rycice) sandry, ozy,  wzgórza ozowe na południowym zachodzie od Chorzel, kemy (plateau kemowe położone na północ od Przasnysza) oraz liczne formy holoceńskie.

Procentowy udział typów siedliskowych lasu: