Aktualności Aktualności

Student potrafi

W dniu 13.06.2022r. gościliśmy na naszym terenie kilkuosobową grupę studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z Portugalii, Francji i Izraela w ramach programu Erasmus. Tematem przewodnim spotkania było "Zarządzanie populacją dzikiej fauny i flory".


W trakcie spotkania rozmawialiśmy o zmianach w ekosystemie jakie zachodzą pod wpływem działalności człowieka, m.in. wycinka czy grodzenie upraw. O tym, co chcemy osiągnąć i jak sama natura zmienia otoczenie poprzez sukcesję naturalną. Czy nic nie robiąc będzie las, czy jednak chronić florę i faunę nie dopuszczając do odnowienia naturalnego? Wiemy jednak na pewno, że należy dążyć do stworzenia warunków rozwojowych dla wszystkich warstw ekosystemu leśnego. Celom zmienności ekosystemów sprzyja również dążenie do zachowania unormowanych stosunków wodnych poprzez system małej retencji. Ciekawym elementem spotkania było poszukiwanie przez studentów przedstawicieli fauny oraz flory na odwiedzanych terenach.


Autor: Ewa Bartoszewska