Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu i szkółkarstwo

HODOWLA LASU

Przeprowadzone na terenie nadleśnictwa w roku 2009 prace glebowo-siedliskowe, przyniosły sporo zmian w klasyfikacji siedlisk. Wzrósł udział siedlisk żyźniejszych, a w kolejnych planach urządzenia lasu większy jest  udział rębni częściowych niż zupełnych.

Średnioroczne zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu, zawarte planie urządzenia lasu na lata 2022-2031 przedstawiają się następująco:

  1. Odnowienia i zalesienia       -           154 ha, w tym:
  1. na powierzchni otwartej           -           64 ha,  
  2. pod osłoną drzewostanu          -           90ha, z czego:
  • po rębni złożonej                    -           72 ha,
  • wprowadzanie II piętra            -           17 ha,
  1. Zabiegi pielęgnacyjne         -           509 ha, w tym:
  • pielęgnowanie gleby -           150 ha,
  • czyszczenia wczesne -           199 ha,
  • czyszczenia późne    -           160 ha 

W ostatnich latach nadleśnictwo coraz częściej wykorzystuje  naturalny sposób odnowienia lasu.  W latach 2012-2021 zainicjowano i uznano odnowienia naturalne na powierzchni 496 ha.

 

 

NASIENNICTWO I SZKÓŁKARSTWO

Nasiona do produkcji sadzonek głównych gatunków lasotwórczych, wykorzystywanych do odnowień, pozyskiwane są w obiektach zarejestrowanych w Biurze Nasiennictwa Leśnego. Baza nasienna Nadleśnictwa Przasnysz  wg. stanu na 1.01.2023 roku przedstawia się następująco: 

Gatunek

 

 

Region pochodzenia*

Rodzaj obiektu

Wyłączone drzewostany nasienne [ha]

Gospodarcze drzewostany nasienne [ha]

Drzewostan zachowawczy [ha]

Drzewa mateczne [szt]

Źródła nasion

[szt]

Sosna zwyczajna

So40

10,14

317,43

9,43

 

 

Brzoza brodawkowata

Brz40

 

32,64

 

 

 

Dąb szypułkowy

Dbs40

 

17,94

 

 

 

Olsza czarna

Ol40

 

18,23

 

2

 

Lipa  drobnolistna

 

 

 

 

 

1

Grab zwyczajny

 

 

 

 

 

1

Klon jawor

 

 

 

 

 

1

Klon zwyczajny

 

 

 

 

 

1

Jesion wyniosły

 

 

 

 

 

1

Razem

 

10,14

386,24

9,43

2

5

 

 

* -  region pochodzenia oznacza się symbolem gatunku i dwucyfrową liczbą; pierwsza cyfra oznacza numer krainy przyrodniczo-leśnej, w której znajduje się region, druga różnicuje regiony na regiony zwykłe (0) i mateczne (1-9).

 

Sadzonki produkowane są w szkółce leśnej położonej w leśnictwie Przasnysz -  oddział 636, w pobliżu miejscowości Wyrąb Karwacki. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 544,2 ar. Nadleśnictwo produkuje na  potrzeby własne i prywatnych odbiorców podstawowe lasotwórcze gatunki iglaste i liściaste oraz gatunki drzew i krzewów biocenotycznych.  Rocznie produkujemy ok. 2 mln sadzonek.