Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych-HCVF (High Conservation Value Forests) są wyznaczone zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich.

Lasy HCVF występujące na terenie Nadleśnictwa Przasnysz:

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków.

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo.

HCVF 4.1. Lasy wodochronne.

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

 Na terenie Nadleśnictwa Przasnysz wyznaczono 370,30 ha ekosystemów referencyjnych.

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce.

 

2019 rok - brak zagrożeń dla lasów HCVF i ekosystemów referencyjnych

2020 rok - brak zagrożeń dla lasów HCFV i ekosystemów referencyjnych

2021 rok - brak zagrożeń dla lasów HCFV i ekosystemów referencyjnych

2022 rok - brak zagrożeń dla lasów HCFV i ekosystemów referencyjnych

 

 

Materiały do pobrania

Decyzja nr 42/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przasnysz z dnia 29.11.2019r. w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych-HCVF (High Conservation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Przasnysz

Decyzja nr 31/2021 zmieniająca decyzję nr 42/2019

Wykaz HCVF 1.2

Mapa HCFV 1.2 w Nadleśnictwie Przasnysz

Wykaz HCVF 3.2

Mapa HCFV 3.2 w Nadleśnictwie Przasnysz

Wykaz HCVF 4.1

Mapa HCVF 4.1 w Nadleśnictwie Przasnysz

Mapa HCVF 4.1 w Nadlesnictwie Przasnysz po zmianach

Wykaz HCVF 4.2

Mapa HCVF 4.2 w Nadleśnictwie Przasnysz

Wykaz HCVF 6

Mapa HCVF 6 w Nadleśnictwie Przasnysz

Wykaz ekosystemów referencyjnych

Mapa ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Przasnysz