Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta.

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Przasnysz jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez: łosie, jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że okresowo łosi jest ok. 320 szt., jeleni jest ok. 710  szt., saren 2280 szt., a dzików ok. 80 szt. (RPŁ 2022/2023).  Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka. Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to: lisy, jenoty, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Teren Nadleśnictwa Przasnysz podzielony jest na 20 obwodów łowieckich - łączna powierzchnia 103.619,00 ha, które są dzierżawione przez 16 kół łowieckich.

Wieloletni "Łowiecki Plan Hodowlany - Rejon Hodowlany Nr 6 "Kurpie Zachodnie" dla Nadleśnictwa Przasnysz obejmuje okres 01.04.2017- 31.03.2027.

Poletka łowieckie obejmują w nadleśnictwie powierzchnię ok. 44 ha.

Tekst: Ewa Bartoszewska