Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

 I. EDUKACYJNA ŚCIEŻKA ROWEROWA

     Nadleśnictwo Przasnysz z myślą o miłośnikach przyrody szczególnie ceniących aktywny wypoczynek na łonie natury utworzyło leśną ścieżkę rowerową "Góry Dębowe". Trasa ścieżki rozpoczyna się przy miejscu postoju w leśnictwie Jarzynny Kierz. Ścieżka, którą możemy odwiedzać już od czerwca 2008 roku posiada dwie trasy: zieloną o charakterze edukacyjnym o długości 5,9 km oraz niebieską o długości 9,1km. Wiedzie ona przez bardzo urozmaicone pod względem rzeźby terenu oraz składu gatunkowego drzewostany leśnictw: Jarzyny Kierz i Lipowiec. Poza tablicami informacyjno - edukacyjnymi godne uwagi są: pomnik Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego ps. „Jeż”,  kapliczki np. św. Franciszka - patrona leśników i ekologów oraz wyjątkowe drzewko - świerk istebniański, który wyhodowany został z nasion poświęconych przez Benedykta XVI w 2006 r. 

                                                               Trasa ścieżki rowerowej                       

                                                                                

                                                                                                                                              

 

II. IZBA EDUKACYJNA

     Nadleśnictwo Przasnysz dbając o właściwy rozwój wiedzy o lesie oraz pracy leśników otworzyło Izbę Edukacyjną przy leśniczówce Przejmy.
Izba stanowi obok ścieżki dydaktycznej, wiaty oraz miejsca postoju obiekt edukacyjny, z którego korzystają zarówno zorganizowane wycieczki szkolne, jak również osoby indywidualnie odwiedzające nasze lasy.
Izba cieszy się szczególnym zainteresowaniem najmłodszych miłośników lasu, głównie przez eksponaty zwierząt, w które jest wyposażona. Niezwykle płochliwą sarnę czy wydrę młodzi przyrodnicy mogą obserwować z bliska, ponadto mają tu szansę zaznajomić się z historią pracy leśników oraz spróbować rozpoznawać gatunki drzew i krzewów naszych lasów dzięki pięknym zielnikom - pędownikom. 

 

                                                                            

                                                        

III. LEŚNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

      Wiedzę o przyrodzie zainteresowani mogą poszerzyć na leśnej ścieżce dydaktycznej. Ścieżkę można pokonywać samemu lub z leśnikiem, który odpowie na każde pytanie dotyczące lasu oraz jego mieszkańców. Ścieżka mierzy 2 km i wiedzie przez zróżnicowane drzewostany leśnictwa Przejmy. Trasa zaopatrzona jest w barwne tablice, które dostarczają informacji na temat odwiedzanego fragmentu lasu.

 

                                                                                                

                                                                 

IV. TERENOWA IZBA EDUKACYJNA

        Izba znajduje się na terenie leśnym, oddalonym o 1km od miejscowości Dzierzgowo. Wyposażona jest w zadaszone miejsce (wiata drewniana ze stołem i ławkami), tablice informacyjno – edukacyjne oraz tablice „Witacz".

       Utworzenie terenowej izby w dużym stopniu zwiększa możliwość prowadzenia edukacji ekologicznej dla wszystkich szkół znajdujących się w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa, jak też umożliwia lepsze poznanie walorów przyrodniczo – leśnych mieszkańcom gmin znajdujących się na terenie nadleśnictwa oraz turystom i gościom przyjezdnym. Obiekt służy do prowadzenia lekcji przyrody w terenie nie tylko przez pracowników nadleśnictwa, ale także przez nauczycieli z pobliskich szkół.

                                                 

 

 

     Aby bezpiecznie korzystać z obiektów turystyczno - wypoczynkowych i ścieżek edukacyjnych przebiegających przez obszary leśne, Nadleśnictwo Przasnysz zachęca do przeczytania i stosowania regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej oraz regulaminów obiektów edukacyjnych, dostępnych w załącznikach.  Odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych na obiektach ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują ww. urządzenia na odpowiedzialność opiekunów. Pamiętajmy również, że w lesie mogą powstać przeszkody w sposób naturalny, np. wywroty, złomy, złamane konary, itp.

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z obiektami edukacyjnymi: Ewa Bartoszewska                                tel. 662 025 606, e-mail: ewa.bartoszewska@olsztyn.lasy.gov.pl

Leśnicy z Nadleśnictwa Przasnysz serdecznie zapraszają do odwiedzania tutejszych lasów!