Wydawca treści Wydawca treści

Siedliska przyrodnicze

Siedliska przyrodnicze podlegające ochronie

 

 

Kod siedliska

 

Nazwa siedliska

Ranga

Powierzchnia (ha)

Siedliska nieleśne

6120

Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe

Siedlisko priorytetowe

2,89

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

 

0,91

Razem siedliska nieleśne

3,80

Siedliska leśne

9170 

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (typowy)

 

530,92

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

 

29,49

91T0

Śródlądowy bór chrobotkowy

 

0,86

 

Razem siedliska leśne

 

561,27

 

Ogółem Nadleśnictwo Przasnysz

 

565,07