Wydawca treści Wydawca treści

Zakup lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Właścicieli gruntów zainteresowanych zbyciem nieruchomości prosimy o złożenie stosownego wniosku (wzór dostępny poniżej). Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdź czy Twoja nieruchomość leży zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Przasnysz.
 

W dalszej kolejności Nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości kontekście przydatności gruntu dla Nadleśnictwa dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku.
 

Stan własności nieruchomości jej obciążenia i inne dane ocenimy wg danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Upewnij się, że dane tam przedstawione aktualne. Jeśli zajdzie taka potrzeba wezwiemy do uzupełnienie dokumentacji przez właściciela.
 

W przypadku zainteresowania zakupem do dalszego procedowania potrzebne będą:

  • aktualny wypis z ewidencji gruntów (starostwo powiatowe)
  • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej (starostwo powiatowe)
  • aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu (urząd gminy)
  • oświadczenie o braku obciążeń związanych z nieruchomością (w siedzibie Nadleśnictwa)
     

Bezwzględnym warunkiem nabycia nieruchomości jest uprzednia zgoda na zakup, wydawana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach. Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 

Po uzyskaniu zgody na zakup, Nadleśnictwo zaprasza właściciela celem ustalenia warunków dotyczących finansowania wyceny nieruchomości oraz kosztów notarialnych. Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy również do kontaktu telefonicznego, osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw – Rafał Mączyński - starszy specjalista ds. stanu posiadania i BHP lub Zastępca Nadleśniczego Danuta Szydlik – kontakt przez sekretariat Nadleśnictwa tel. 29 752 30 22.

Materiały do pobrania