Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 59 lata, a przeciętna zasobność wynosi 248 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych:

 • 66%    –          borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych,
 • 29%    –          lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych,
 • 5%      –          olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

 

Udział gatunków lasotwórczych:

 • 74%    –         sosna
 • 11,3% –         dąb
 • 6,2%   –         brzoza
 • 4,6%   –         olsza
 • 1%      –         świerk
 • 1%      –         modrzew
 • 1,9%   –         pozostałe (grab, buk, osika, jesion, lipa)

 
Udział drzewostanów w klasach wieku:

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat, itd.).

 • 2%      -           zręby, w prod. ubocznej, pozostałe 
 • 14%    –          I klasa
 • 15%    –          II klasa
 • 20%    –          III klasa
 • 17%    –          IV klasa
 • 22%    –          V klasa
 • 10%    –          VI klasa i starsze

 

Przeciętna zasobność drzewostanów:

 • Sosna             –          264 m3/ha
 • Dąb                 –          201 m3/ha
 • Brzoza            –          212 m3/ha
 • Olsza              –          197 m3/ha