Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring przyrodniczy

 

Nadleśnictwo Przasnysz prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Co roku przygotowujemy aktualne dane na temat występujących na naszym terenie form ochrony przyrody, monitorujemy występowanie chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

 

 MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

I.Monitoring form ochrony przyrody 

Monitoring wszystkich form ochrony przyrody - stan na 31.12.2022

 

II. Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków (HCVF3.1, HCVF 3.2)

1. Monitoring liczebności stanowisk rzadkich i chronionych gatunków.

 

 

III. Monitoring pomników przyrody.

1. Wykaz pomników przyrody wg. stanu na 2023 r.

 

 

IV. Regionalna lista grzybów, porostów i roślin chronionych, zagrożonych (z Czerwonych List), rzadkich regionalnie autorstwa prof. Czesława Hołdyńskiego.

1. Lista wybranych gatunków wg. preferowanych siedlisk.
2. Regionalna lista gatunków chronionych lub rzadkich regionalnie.

 

V. Monitoring miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego.

1. Monitoring miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego.

 

VI. Ekosystemy referencyjne

1. Wykaz ekosystemów referencyjnych

2. Mapa ekosystemów referencyjnych