Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring wybranych gatunków, lasów HCVF i ekosystemów referencyjnych

 

Nadleśnictwo Przasnysz prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.

Co roku przygotowujemy aktualne dane na temat występujących na naszym terenie form ochrony przyrody, monitorujemy występowanie chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

 

 MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

I.Monitoring form ochrony przyrody, ogrodów dendrologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt (HCVF 1.1.b, HCFV 1.2)

Formy ochrony 2021

Formy ochrony 2020

Formy ochrony 2019

Formy ochrony 2018

Formy ochrony 2017

Formy ochrony 2016

Formy ochrony 2015

Formy ochrony 2014

Formy ochrony 2013

Formy ochrony 2012

Formy ochrony 2011

Formy ochrony 2010

II. Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków (HCVF3.1, HCVF 3.2)

1. Monitoring liczebności stanowisk rzadkich i chronionych gatunków.

2. Monitoring stanowisk rzadkich i chronionych gatunków

III. Monitoring liczebności i zmian w środowisku powodowanych przez bobry w latach: 2001, 2005, 2009, 2011, 2013
1. Bobry - monitoring liczebności i powodowanych zmian w środowisku.

IV. Monitoring pomników przyrody.

1. Wykaz pomników przyrody wg. stanu na 2021 r.

2. Monitoring pomników przyrody

V. Regionalna lista grzybów, porostów i roślin chronionych, zagrożonych (z Czerwonych List), rzadkich regionalnie autorstwa prof. Czesława Hołdyńskiego.

1. Lista wybranych gatunków wg. preferowanych siedlisk.
2. Regionalna lista gatunków chronionych lub rzadkich regionalnie.

VI. Monitoring miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego.

1. Monitoring miejsc dziedzictwa historycznego i kulturowego.

VII. Ekosystemy referencyjne

1. Wykaz ekosystemów referencyjnych

2. Mapa ekosystemów referencyjnych